Ingrijpende energetische renovatie (IER)

Vlaanderen heeft zijn klimaatambities tegen 2050 opgesteld. Het vooropgestelde doel houdt in dat 95 000 woningen per jaar een ingrijpende energetische renovatie dienen te ondergaan. Een serieuze toename van de naar schatting 30 000 renovaties per jaar die momenteel gebeuren. Daarom worden vanaf 1 januari 2021 extra premies door de vlaamse overheid uitgegeven voor wie een pand grondig(er) wil isoleren of energiezuinig wil renoveren.

Er moeten natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn om als ingrijpende energetische renovatie gezien te worden. Zonder deze voorwaarden gaat het over een gewone renovatie en hiervoor worden andere energetische eisen gesteld.

Wanneer is een renovatie energetisch ingrijpend?

Bij een ingrijpende energetische renovatie dienen alle technische installaties die instaan voor een specifiek binnenklimaat van je woning (verwarmingsinstallatie, koeling, warm water,…), volledig vervangen worden.

Daarnaast moeten, en we citeren de vlaamse overheid hier, “minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.”

Wat wil dat zeggen? Concreet gezien moeten 75% van de bestaande schildelen die met de buitenlucht (of met water) in contact staan geïsoleerd worden. Dat betekent dus 75% van je buitenmuren, ramen, daken en vloeren.

Daarnaast moet je voor een ingrijpende energetische renovatie een bouwaanvraag indienen. Daarnaast is de samenwerking met een architect vereist. Zonder bouwvergunning of architect kom je niet in aanmerking voor de financiële voordelen.

Bij een ingrijpende energetische renovatie ontvangt u ook een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw bij de EPB-aangifte met daarop het behaalde E-peil.

Komt jouw bouwproject in aanmerking? Neem contact op met ons en we bekijken het samen!

pexels lex photography 1109541 scaled uai 1032x688 1

Een gratis
warmteverlies berekening
bij ECS-Energie?

Bouwplannen

Eisen en uitzonderingen

Hebt u uw omgevingsaanvraag of medling gedaan na 1 januari 2020 gelden de volgende eisen:

 • Het E-peil is niet hoger dan E70
 • Een ventilatiesysteem plaatsen dat analoog is aan de eisen voor nieuwbouw
 • Een minimumaandeel hernieuwbare energie van 15kWh/m² (vanaf 1 januari 2018)
 • Maximale U-waarden voor nieuwe/vernieuwde/nageïsoleerde constructiedelen
  • Daken, buitenmuren en vloeren: maximaal 0,24 W/m²K
  • Vensters (raamprofiel en beglazing): maximaal 1,50 W/m²K
  • Glas: maximaal 1,1 W/m²K
  • Deuren en poorten: maximaal 2 W/m²K

Er zijn uitzonderingen op deze eisen.

 • Voor een renovatie van een gebouw met een ‘andere specifieke bestemming’ en ‘industrie’ gelden naast de reeds bestaande eisen nog nieuwe eisen van na-isolatie.
 • Heeft uw stedenbouwkundige vergunning een eenvoudige dossiersamestelling zijn de eisen niet geldig.
 • Vloeren op volle grond, vloeren boven een kelder, muren die grenzen aan onverwarmde ruimten gelden niet voor de 75%-regel. Ze grenzen niet aan de ‘buitenomgeving’.

Meer informatie op de officiële website van vlaanderen.

Hoe herken je een betrouwbare vakman?

Een betrouwbare vakman kan je op voorhand perfect vertellen welke werken hij gaat uitvoeren en wat die gaan kosten! Je weet vervolgens heel goed wat je moet verwachten en komt niet voor verrassingen te staan.

Een betrouwbare vakman herken je dus aan hoe gedetailleerd zijn offerte is!

Voordelen

Verlaagde registratierechten

Koop je je enige gezinswoning aan bedragen de registratierechten op de aankoopsom 6%. Als je binnen de 5 jaar echter energetisch renoveert krijg je daar een extra vermindering bovenop van 5%. Je kan deze korting retro-actief aanvragen.

Verlaging onroerende voorheffing

Vanaf oktober 2016 kan je voor 5 jaar een vermindering krijgen op je onroerende voorheffing. Als je E-peil ten hoogste E90 is, kan je rekenen op 50% vermindering. Is je E-pail ten hoogste E60 gaat het over 10% vermindering op je onroerende voorheffing.

planning g8cda39208 640

ECS helpt je verder!

Bij ingrijpende werken aan je bestaande woning komt altijd veel kijken. Een ingrijpende energetische renovatie en de financiële voordelen hebben een pak technische eisen, regelgeving en uitzonderingen. Specifieke gevallen moeten altijd apart bekeken worden. ECS-energie heeft jaren ervaring en helpt je, in samenspraak met je architect of aannemer graag verder. We zijn actief in de driehoek Mechelen, Leuven, Brusselse rand. Contacteer onze (ver)bouwpartner Treeco als je nog een aannemer zoekt.

Interesse? Neem contact op voor een kennismaking!

Checkbox(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 256 MB.