Wat betekent de energietransitie voor mijn woning?

Wat betekent de energietransitie voor mijn woning?

De internationale gemeenschap legde in het klimaatakkoord van Parijs de grondvesten van onze energietransitie vast. 194 landen gaven aan dat ze willen overstappen naar een energievoorziening die structureel anders is dan het huidige energiesysteem.

Ze willen fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen. Tegelijkertijd zal er ingezet worden op energiebesparende maatregelen en energieopslag. Kortom: het akkoord zet het milieu centraal.

Veel zal uiteraard verwacht worden van de energieleveranciers en netbeheerders. Zij zullen geacht worden hun elektriciteit op te wekken via duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Maar ook van particulieren worden inspanningen verwacht.

Vroeger werd de consument als een passieve gebruiker gezien. Echter zal zijn factuur meer veranderen naargelang de energiesoort die hij afneemt. En elke consument kan op dit moment ook energie beginnen opwekken.

Wat kan je nu zelf doen binnen de energietransitie? We leggen het je uit in dit artikel.

windmill g098f950cd 640

Isoleren

De eerste stap is het verlagen van je eigen energieverbruik . Er zijn veel energiebesparende maatregelen mogelijk, maar alles begint bij een goede isolatie.

Door de warmte binnen te houden en de koude buiten te laten, moet je minder verwarmen. Het is zelfs mogelijk je huis energieneutraal te maken om je verbruik tot een minimum te herleiden.

Bij een grondige renovatie is de eerste stap het nadenken over de dakisolatie. Warmte stijgt tenslotte en dakisolatie heeft dus de grootste impact. De dikte die je best installeert is afhankelijk van je situatie en de gekozen materialen.

Bij nieuwbouw kiest men tegenwoordig standaard voor hoogrendementsglas. Tussen de glasplaten zit geen lucht meer zoals vroeger.

Een edelgas en een speciale coating die de warmte binnenhoudt garandeert dat deze beglazing tot drie keer beter isoleert dan standaard beglazing en zes keer beter dan enkel glas. Ook de materialen van de raamkaders hebben een invloed op de isolatiewaarde.

Verder kunnen ook de muur- en vloerisolatie, eventueel in combinatie met vloerverwarming, veel bijdragen aan het verlagen van je energieverbruik. Een warmteverliesberekening en warmteplan helpen je te bepalen waar de cruciale werkpunten zijn in jouw woning.

De overheid biedt verschillende manieren om de kosten te drukken. Zo zijn er isolatiepremies en een verlaagd btw-tarief voor verbouwingen als je huis ouder is dan tien jaar.

Er wordt ook een totaalrenovatiebonus aangeboden als je binnen de vijf jaar een investering doet in drie of meer energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke premies beschikbaar die verschillen van gemeente tot gemeente.

De bekendste hiervan is de duurzaamheidslening. In sommige gemeenten kan je goedkoop een lening aangaan voor energiebesparende maatregelen. Er zijn ruim honderd gemeenten die een duurzaamheidslening verstrekken.

Ga je bouwen of verbouwen? Onze partner Treeco helpt je graag verder!

facade insulation g3dbd0fb27 640

Zonnepanelen

Naast energiebesparing is het aangewezen om je eigen energie op te wekken. Zonne-energie is een rendabele optie voor elke consument die een woning heeft waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

De prijs voor zonnepanelen is de laatste jaren enorm gedaald. In 2022 wordt geschat dat je je investering al na 3-5 jaar terugverdiend hebt. De rest is nettowinst. Het maakt je woning ook minder gevoelig voor prijsschommelingen.

Er zijn verschillende types zonnepanelen op de markt. Monokristallijnpanelen hebben het hoogste rendement en behouden hun vermogen zeer goed door de jaren heen. Ze zijn wel de duurste in aankoop. Polykristallijnpanelen zijn goedkoper, maar hebben een lager rendement. 

De zonnepanelensector kent veel innovatie. Informeer je dus goed. Jouw installatie zou 25 jaar of langer moeten opbrengen.

Het is ook belangrijk om na te denken over de capaciteit van de panelen die je plaatst. Niet alleen je huidige energieverbruik is belangrijk; je zal moeten inschatten hoe je verbruik in de toekomst zal evolueren.

Ook voor zonne-energie biedt de overheid premies. En op gemeentelijk niveau heb je de mogelijkheid om een energiebespaarlening aan te gaan.

solar system 2939560 1920

Zonneboiler

Met een zonneboiler kan een deel van je dagelijks waterverbruik verwarmd worden met zonlicht. Op je dak wordt een zonnecollector geplaatst. Dit is een zwart paneel waar water doorloopt via verschillende buisjes.

Het paneel warmt op door de zon en geeft de warmte door aan het doorstromende water. Hiermee wordt het water in je boiler verwarmd.

In België is een zonneboiler altijd gekoppeld aan een naverwarming, bijvoorbeeld een gasboiler. Als de zon minder sterk is, dan springt het gewone verwarmingssysteem bij om de ideale temperatuur te bereiken.

Een standaard zonneboiler verwarmt een vat van 80 -200 liter en is gelinkt aan de cv-ketel die aanwezig is in de woning. Met een cv-zonneboiler kan je 200-300 liter water verwarmen. Deze systemen hebben een eigen ingebouwd systeem voor de naverwarming.

Zonneboiler

Warmtepomp

Met een warmtepomp kan je je woning van warm water voorzien, verwarmen en koelen op een energiezuinige en efficiënte manier. Een warmtepomp kan energie halen uit aarde, water en lucht. Hierdoor ligt het energieverbruik een pak lager dan bij een traditionele verwarmingsketel.

Warmtepompen gebruiken een techniek die vergelijkbaar is met die van koelkasten. Een warmtepomp onttrekt energie aan haar omgeving en transporteert deze via een koelvloeistof. Op lage temperatuur verdampt deze koelvloeistof. Deze damp wordt vervolgens samengeperst totdat hij een hogere temperatuur heeft dan de omgevingslucht of het water van het verwarmingssysteem.

Deze warme damp geeft zijn warmte af aan de lucht of verwarmingsinstallatie en vervolgens wordt de druk met een ontspanningsventiel weer verlaagd. De damp zal hierdoor afkoelen en condenseren, waarna de kring opnieuw kan beginnen.

Een warmtepomp haalt zijn energie uit de natuur, maar de compressor verbruikt uiteraard elektriciteit. In combinatie met zonnepanelen is dit systeem dus extra rendabel en is er sprake van duurzame verwarming.

Er zijn verschillende types. Bij een lucht-luchtwarmtepomp wordt warmte onttrokken aan de buitenlucht en vervolgens de woning ingeblazen. Deze techniek is dan ook geschikt voor de meeste huizen zonder grote renovatiewerken.

Bij een lucht-waterwarmtepomp onttrekt de warmtepomp energie aan de buitenlucht, maar geeft deze af aan het verwarmingssysteem van de woning.

Bij geothermische warmtepompen of grondwaterwarmtepompen wordt er warmte onttrokken aan de grond via een verticaal of horizontaal captatienet. Deze systemen werken altijd samen met het verwarmingssysteem van de woning.

Ten laatste zijn er water-waterwarmtepompen. Deze zullen onttrekken warmte aan het grondwater via een dieptepomp.

A3E94521 08CA 4827 893C B29C4BCF2410

Ventilatie met warmteterugwinning

Ventileren met warmteterugwinning zorgt ervoor dat je zo weinig mogelijk warmte verliest bij het ventileren van je woning. De warme lucht die wordt afgevoerd wordt namelijk gebruikt om de koude verse lucht te verwarmen voor die de woning binnenstroomt.

Vaak hebben deze systemen ook een CO2- en luchtvochtigheidsmeting die de ventilatiebalans in je woning regelt.

Ventilatie apparatuur

De energietransitie is er een op alle vlakken van onze energiewinning. Net zoals energieleveranciers meer en meer inzetten op groene energie (zoals windenergie), en fossiele brandstoffen (zoals steenkolen, gas en zelfs kernenergie) afbouwen.

Ook van de consument wordt er een overgang verwacht.

Elke ontwikkeling die jouw energieverbruik verlaagt of fossiele brandstoffen achterwege laat is een stap voorwaarts voor de energietransitie. Elektriciteit opwekken, warm water aanmaken vanuit duurzame bronnen, je verbruik verminderen of zelfs elektrisch koken is een stapje in de goede richting.

Bij ECS energie hebben we een groot, veelzijdig team met jarenlange ervaring. We kunnen jou helpen om te bepalen welke maatregelen aangewezen zijn in jouw specifieke renovatieplan.

Neem contact op en start een gesprek.